Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną

99,00 zł
Brutto

Książka jest trzecią z serii publikacji zawierających materiały z konferencji naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie Miłośników Witraży ARS VITREA POLONA. Niniejsza publikacja prezentuje materiały z konferencji pt. Witraże w obiektach zabytkowych – między konserwacją a sztuką, która odbyła się w Muzeum Zamkowym w Malborku w 2005 roku.

Ilość
Nie ma wystarczającej ilości produktów w magazynie

Spis treści:
Krystyna Pawłowska
WPROWADZENIE I
Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska
WPROWADZENIE II
Wiktor Zin
W świecie witraży
Ryszard Knapiński
Typologie biblijne u podstaw średniowiecznych programów ikonograficznych
Iwona Liżewska
Wybrane realizacje witrażowe na Warmii i Mazurach
w 2. połowie XIX i na początku XX wieku
Weronika Wojnowska
Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich
i Zachodnich w 2. połowie XIX i 1. połowie XX wieku
Ewa Witkowicz-Pałka
Oszklenia witrażowe na zamku w Malborku z czasów Konrada Steinbrechta.
Próba restytucji ducha średniowiecza
Andrzej Laskowski
Witraże w galicyjskich katedrach a proces odrodzenia sztuki witrażowej
w Galicji na przełomie XIX i XX wieku
Tomasz Szybisty
Poglądy Józefa Łepkowskiego na rolę i formę witrażu we wnętrzach zabytkowych
oraz związane z jego działalnością realizacje witrażowe w katedrze na Wawelu
Irena Kontny
Witraż w górnośląskim pejzażu sakralnym. Sztuka witrażowa w zabytkowych
kościołach górnośląskich na wybranych przykładach
Daria Fesenko
Barok po baroku. Reminiscencje barokowego malarstwa ściennego
w XIX-wiecznych witrażach katedry lwowskiej
Agnieszka Gola, Magda Ławicka
Witraże i oszklenia w dawnym zespole Bernardynów we Wrocławiu

AVP_008

Opis

Liczba stron
279